Цели и задачи

Мэта:
    
   Павышэнне якасці адукацыі і выхавання праз павышэнне кваліфікацыі настаўнікаў, развіцця асобы вучня, прымянення інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій, новага зместу вучэбных праграм.

Задачы:

  1. Павысіць якасць адукацыі на аснове ўзмацнення практычнай накіраванасці ўрокаў, факультатыўных заняткаў.
  2. Фарміраваць і развіваць асобу вучняў, раскрыццё іх здольнасцей і схільнасцей, фарміраванне навуковага светапогляду, забеспячэнне авалоданнем сацыяльнымі, культурнымі, маральнымі нормамі і правіламі.
  3. Павысіць кампетэнтнасць педагагічных кадраў праз павышэнне кваліфікацыі, пашырэнне сферы выкарыстання інфармацыйных тэхналогій.
  4. Матываваць вучняў да ўдзелу ў раённых, абласных і рэспубліканскіх конкурсах.
  5. Актывізаваць настаўнікаў і вучняў да даследчай работы.
  6. Працягваць вывучаць англійскую і польскія мовы.
  7. Працягваць мэтанакіраваную работу аб’яднанняў па інтарэсах, па ўмацаванню матэрыяльна-тэхнічнай базы кабінетаў, па прымяненню ў адукацыйна-выхаваўчым працэсе інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій.